Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Rádio
 

RÁDIO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

- je autorské rádio pro lidi na duchovní cestě, které přináší informace, přednášky, hudbu různých tradic a kultur, meditace a další pořady včetně hudebních. Jde o multikulturní rádio, podporující sbližování názorů, porozumění,dialog, hledání alternativních  řešení a podporu trvale udržitelného rozvoje.

  Cílem rádia je vytvoření prostoru pro osobní a duchovní růst a porozumění mezi těmi duchovními cestami a směry, které vytvářejí podmínky pro rozvoj a plné uplatnění duševního a duchovního potenciálu, společně s vysokou obsahovou a etickou kvalitou  a skladbou programů.

  Podrobněji tyto cíle vyjadřují stanovy Místa setkávání, o. s., etický kodex, a také jednotlivé projekty (především dialog mezi duchovními cestami, náboženstvími, jinými skupinami v tomto kontextu).

   Své vysílání zahájilo internetové rádio Místo setkávání dne 21. prosince 2007, nepřetržitě tak by¨vysílá již více než rok .


    Rádio poskytuje prostor a podporu všem, kteří se chtějí setkávat a rozvíjet vzájemné porozumění, poznání a soužití.

     Záměrem rádia je zejména:
-     podporovat české autory a původní příspěvky,
-     vysílat duchovní, etnickou a klasickou hudbu,
-     informovat o programech a projektech Místa setkávání a aktivitách dalších center, níst pořádajících semináře,škol a univerzit,
-     přinášet rozhovory a kvalitní přednášky z různých oblastí vztahujících se k osobnostnímu a duchovnímu růstu,  

     podporovat osobní a duchovní růst a porozumění, a poskytovat dostatek prostoru pro
-    rozhovory, záznamy přednášek a dílčí semináře, u nichž to jejich povaha připouští,
-    pořady věnované dětem,
-    pozornost Zemi a její ochraně a období, kterým prochází a trvale udržitelnému rozvoji ve všech oblastech života,
-    nevládní organizace zabývajících se otázkami ochrany životního prostředí a lidských práv, osobnosti i skupiny,
-    nekonvenční medicínu a alternativní metody léčení a jejich situaci u nás a ve světě a situaci v legislativě v této oblasti,
-    vytváření holistického náhledu a pojetí všech oborů lidské činnosti, zejména obnovy původního pojetí práva jako toho, co je
     správné a spravedlivé:  spravedlnosti, pravdy a řádu,
-     nadnáboženský dialog, meditace, chvíle sdílení,
-     harmonii, vnitřní krásu a posvátné role nejenom v našich kulturách,
-     dialogy souzvuku a moudrost  dávných kultur.
  
    Aktuální program vysílání najdete na webových stránkách rádia. 

    V současné době je koncepce rádia naplňována natolik je to v rámci našich sil možné.

    Do budoucna směřujeme k naplnění koncepce, kdy v ranním bloku budou zaznívat meditace a hudba. Dopolední blok bude věnován především problematice ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje a přirozených lidských práv. Odpolední vysíláni bude věnováno esoterním disciplínám (přednáškám a rozhovorům z dané oblasti, tématickým pořadům). Podvečer bude patřit dětem, kterým bychom rádi nabídli ty nejkrásnější a nejlaskavější pohádky a příběhy, ale někdy i jednoduché meditace. Večerní a noční vysílání duchovním cestám, nadnáboženskému dialogu, společným meditacím, recitaci manter a čtení posvátných textů.

   Do skladby pořadů i jejich tvorby se můžete zapojit i Vy: svými nápady, podněty, ale i přímou spoluprací: stále vytváříme tým a hledáme dobrovolné spolupracovníky.

      Těšíme se také na spolupráci s Vámi a  všechny Vaše nápady, podněty i inspiraci i reakce.
 
      dramaturg:                                                                                      vedoucí projekce:
      Lenka Marečková                                                                          Milan Hořínek
      www.mistosetkavani.cz                                                                 www.studiomise.cz
      prostor@mistosetkavani.cz                                                            horinek@seznam.cz
     +420 721 807 244                                                                        +420 739 473 598
 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek